Finançament

El 50% del finançament d’aquest web ha estat mitjançant l'ajut regulat per:
ORDRE ARP/224/2016, de 18 d’agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.


L’altre 50% de finançament ha estat mitjançant l’ajut següent:
Subvenció en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda gestionat pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per a l’any 2017.